Điểm thi môn Kế toán ghi sổ lớp CĐ KT15, CĐN KT15

Điểm thi môn Kế toán ghi sổ lớp CĐ KT15, CĐN KT15. Sinh viên khiếu nại điểm thi, gặp T.Kết tại F5.5 thứ sáu ngày 12/01/2018 từ 13h đến 17h. Sau thời gian trên mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 ke toan ghi so CDN KT15.pdf 79.437 KB
2 ke toan ghi so cd kt 15.pdf 87.195 KB