THÔNG BÁO HỌC GHÉP HỌC KỲ CHẴN (2,4)

THÔNG BÁO HỌC GHÉP HỌC KỲ CHẴN (2,4)

Bộ Môn KinhTế thông báo đến sinh viên ngành kế toán đăng ký học ghép cùng khóa 2018 và 2019:

- Sinh viên vào link dưới đây để xem thủ tục đăng ký học ghép:

http://daotao.caothang.edu.vn/bai-viet/18-[Thong-bao-so-5]-v_v-hoc-ghep-hoc-ky-chan-(HK-2,-4,-6)-va-hoc-ky-phu-thu-7-Chu-nhat-2001fb5e90d4d1ac965d1eb3a82233ae.html

- Thời gian đóng học phí: Từ 13/01/2020 đến 17/02/2020.

Chú ý: Trong thời gian chưa đóng học phí, SV vẫn vào lớp học để đảm bảo số tiết học