Tóm tắt những điểm mối thông tư 200/2014/TT-BTC

Tóm tắt những điểm mối thông tư 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC. Sinh viên tải file đính kèm bên dưới để xem chi tiết điểm mới nổi bật của Thông tư 200. 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Diem moi TT200.doc 87.552 KB