Điểm thi lần 2 môn KINH TẾ HỌC lớp CĐ KT20

Sinh viên lưu ý:

-SV có thắc mắc điểm thi phản hồi thầy Phước gấp.

-Mọi thắc mắc sau 12h, ngày thứ Hai 5/4/2021 sẽ không được giải quyết.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CDKT20 L2 KINHTEHOC.pdf 75.427 KB