Điểm thi lần 2 môn Lý thuyết TC-TT lớp CĐ KT20

Lưu ý:

- Sinh viên có thắc mắc điểm thi liên hệ GVBM gấp.

- Hết ngày thứ 6, 2/4/2021, mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CDKT20 L2.pdf 81.947 KB