ĐIỂM THI QUẢN TRỊ SẢN XUẤT - CĐN HÀN 19 - CĐN KTML 19B - CĐN KTML 19C

▪​ SV chú ý:

- Tất cả các cột điểm đã được công bố và thống nhất với SV. Vì vậy, GV không giải quyết các vấn đề phát sinh với các cột điểm này. 

- SV chủ động đóng lệ phí thi lần 2 và theo dõi lịch thi lần 2 được dán trước cửa Văn phòng BM. Kinh tế (F5.5)

- SV xem file điểm bên dưới.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CDN HAN 19_QTSX.pdf 76.292 KB
2 CDN KTML 19B_QTSX.pdf 82.953 KB
3 CDN KTML 19C_QTSX.pdf 81.712 KB