Điểm thi lần 2 môn Toán cao cấp các lớp CĐ TH18A,B,C,D và CĐ ĐĐT18D

Điểm thi lần 2 môn Toán cao cấp các lớp CĐ TH18A,B,C,D và CĐ ĐĐT18D. Sinh viên tải file đính kèm bên dưới.

Chú ý: Sinh viên thắc mắc điểm đến 11h thứ tư ngày 27/02/2019. Sau thời gian trên mọi thắc mắc về điểm sẽ không được giải quyết.

 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 toan cao cap lan 2 cd th18ABCD.pdf 74.423 KB
2 toan cao cap lan 2 lop cd ddt 18d.pdf 58.187 KB