KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 TỪ KHÓA 17 TRỞ VỀ TRƯỚC

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 TỪ KHÓA 17 TRỞ VỀ TRƯỚC

1. Sinh viên vào link dưới để kiểm tra kết quả

https://daotao.caothang.edu.vn/bai-viet/16-Ket-qua-(du-thao)-xet-cong-nhan-tot-nghiep-Cao-dang-(cac-nganh,-nghe-dao-tao)-khoa-2017-va-Cao-dang-nghe-cac-khoa-truoc-xet-lai-fec12c2a3645aa6014ffce616e17d6a1.html

2. Thời gian khiếu nại đến hết ngày 11/7/2020. Liên hệ phòng đào tạo

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CDNKT17.jpg 2328.092 KB
2 CDKT17.jpg 2482.228 KB
3 Thoi gian giai quyet.jpg 2125.109 KB