HD học online

Ngày: 12-04-2020 | Lượt xem: 375
Kỹ năng làm việc nhóm rất quan trọng, không chỉ cho việc học hiện tại mà còn có lọi cho cả sau này khi ra trường đi làm. Thế nhưng không phải cứ gom hết tất cả bạn bè thân thiết lại ngồi học với nhau sẽ mang lại kết quả tốt….
Ngày: 05-04-2020 | Lượt xem: 428
1
Trang: 1 / 1