Thông báo chung

Ngày: 16-10-2019 | Lượt xem: 413
Ngày: 04-01-2019 | Lượt xem: 1869
Trong cuộc thi “Sinh viên nhận diện hàng Việt” giữa các trường Cao Đẳng và Đại Học trực thuộc Bộ công thương, sinh viên ngành kế toán trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng đã thể hiện được bản lĩnh, năng động và sáng tạo tại vòng chung kết với kết quả tuyệt đối từ 3 giám khảo.
1 2 > >|
Trang: 1 / 2