Lịch ôn thi tốt nghiệp và bộ đề ôn bổ sung cho lớp CĐN KTDN15

Lịch ôn thi tốt nghiệp lớp CĐN KTDN15. Sinh viên tải file đính kèm bên dưới.

STT

Môn tốt nghiệp

Phòng

Thời gian

Giáo viên

1

Thực hành nghề +

Lý thuyết nghề                 (TCDN)

F5.11

Thứ 4, (11/07/2018)

4 tiết (6h30 -> 10h00)

2 tiết (10h00 -> 11h30

Nguyễn Khánh Toàn

2

Lý thuyết nghề

F5.11

Thứ 5, (12/07/2018)

6 tiết (6h30 -> 11h30)

Nguyễn Thị Hiền (KTDN): 6h30 -> 9h00

Trần Thị Mỹ Linh (Thuế): 9h00 -> 10h30

Bộ đề bổ sung môn Thực hành nghề. Sinh viên tải theo link bên dưới.

http://www.mediafire.com/file/bt96z2w92x9x6s7/BAI%20THUC%20HANH%202018.rar

Bộ đề bổ sung môn Lý thuyết nghề. Sinh viên tải theo link bên dưới.

http://www.mediafire.com/file/ldiws9slp2qnvrh/BAI+LY+THUYET+2018.rar

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Lich-on-thi-tot-nghiepCDNKT15.doc.doc 32.768 KB