E-LEARNING

Ngày: 19-05-2020 | Lượt xem: 242
Dịch Covid vừa qua đã đánh dấu một bước chuyển mình về ngành công nghiệp số tại Việt Nam. Nếu trước đây chúng ta chỉ nhắc về cuộc cách mạng 4.0 như một quả cầu khao khát, chỉ ngắm nhìn và mơ tưởng đến một ngày "4.0" thực sự hiện diện trong cuộc sống của đất nước hình chữ S này thì nay cái điều ao ước đó đã trở thành hiện thực và được áp dụng rộng khắp các ngành nghề và kế toán là mục cần phải thay đổi, cập nhật thật nhanh nếu không muốn bị đào thải.
Ngày: 12-04-2020 | Lượt xem: 281
Kỹ năng làm việc nhóm rất quan trọng, không chỉ cho việc học hiện tại mà còn có lọi cho cả sau này khi ra trường đi làm. Thế nhưng không phải cứ gom hết tất cả bạn bè thân thiết lại ngồi học với nhau sẽ mang lại kết quả tốt….
Ngày: 05-04-2020 | Lượt xem: 298
Marketing hiện diện ở khắp mọi nơi trong cuộc sống của chúng ta, cho dù là vô tình hay hữu ý thì Marketing đã, luôn và sẽ gắn chặt với cuộc sống, trong các hoạt động bình dị thường nhật nhất.
Ngày: 05-04-2020 | Lượt xem: 301
1 2 > >|
Trang: 1 / 2